Revitalize Perspectief

Introductie

‘Waar staan we nu als onderneming in relatie tot de uitdagingen van de 5e industriële revolutie die gaande is?’

Op deze vraag krijg je antwoord met Revitalize Perspectief. Met een online assessment reflecteer je op de mate van vitaliteit van de onderneming. Dit vormt de basis voor concrete vervolgstappen die worden besproken en vastgelegd in een visie actieplan.

Wat is het

Revitalize Perspectief is een nulmeting die op basis van een aantal stellingen een indexering aangeeft van het niveau van relevantie en levensvatbaarheid van de onderneming. Het referentiekader zijn de Industry 5.0 principes en het Vitality Wheel paradigma.

Voor wie

Revitalize Perspectief is bedoeld voor de stategie- en beleidsmakers van de onderneming. Directie, MT leden, aandeelhouders, RvC en RvA. Daarnaast kan Revitalize Perspectief worden gebruikt voor kapitaalverschaffers en andere stakeholders van de onderneming. Het assessment wordt ingevuld door de key functionarissen in de organisatie, die een goed beeld hebben van algehele bedrijfsvoering intern en extern.

Waarom belangrijk voor jouw organisatie

Revitalize Perspectief is belangrijk om

  • Inzicht te krijgen in het belangrijkste verbeterpotentieel om de juiste prioriteiten te kunnen stellen bij de implementatie van de strategie
  • Een gedragen, gezamenlijk beeld te hebben van hoe de onderneming er voorstaat in relatie tot de Industry 5.0 doelstellingen en het Vitality Wheel 

Praktische info

Revitalize Perspectief wordt uitgevoerd in vier stappen

  1. Introductie meeting 
  2. Uitvoeren online nulmeting
  3. Interviews key personeel
  4. Presentatie uitkomsten in Revitalize Perspectief Report

Revitalize
trainingen

Winkelwagen
Scroll naar boven