Revitalize
industry

De industrie moet zichzelf opnieuw uitvinden. In Europa en Nederland vindt een her-industrialisering plaats door nieuwe geopolitieke verhoudingen. Strategische autonomie voorkomt economische kwetsbaarheid en leidt tot re-shoring, nearshoring en friendshoring initiatieven. Klimaatwetgeving en Net Zero doelen stellen nieuwe eisen aan hoe de nieuwe industrie eruit komt te zien. Creatieve destructie is volop aan de gang: een deel van de oude industrie zal verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwe.

Waarom Revitalize?

Het merendeel van de industrie is gebouwd op een onhoudbaar fossiel fundament. Overheid, maatschappij en kapitaalverschaffers vragen om aanpassing van dit verouderde bedrijfsmodel. Om een industrieel sterfhuis te voorkomen, is ingrijpen noodzakelijk. Winst uit het verleden zegt niets over de waarde in de toekomst.

Om waarde-creatie zeker te stellen, is nieuwe ambitie nodig voor de industrie. Geen ‘laagste kosten strategie’ meer, maar hoogwaardige industriële oplossingen voor de technologie van de toekomst.

Innovatief talent vindt zijn/haar weg alleen naar ondernemingen die vooroplopen in deze transitie.

Het Revitalize Industry instituut helpt industriële bedrijven en haar zakelijke dienstverleners met de noodzakelijke transitie naar relevant en levensvatbaar. Het Vitality Wheel is het nieuwe denk- en werkmodel dat hiervoor ontwikkeld is om bedrijven in de industriële sector te helpen deze omslag te maken en te starten met revitaliseren.

Dit is hoe wij revitaliseren

Het Vitality Wheel © is het nieuwe paradigma voor de industrie en bestaat uit de elementen:

  • Wat is de basis? -> AMBITION
  • Wat creëert waarde? -> FOOTPRINT & SOLUTION
  • Hoe wordt dit mogelijk gemaakt? -> INNOVATION & TALENT

Ons doel

Het Revitalize Industry instituut heeft als doel: herstel van de industrie in Nederland. We willen dit bereiken door (1) bestaande bedrijven te revitaliseren, (2) gecontroleerd afbouwen van niet levensvatbare activiteiten, (3) her-inrichten van industriële waardeketens en (4) stimuleren van innovatieve, duurzame activiteiten,  bedrijven en ecosystemen.

De eigen kracht van de organisatie staat steeds centraal. Met een nulmeting, trainingen en doelgerichte projecten helpt Revitalize Industry de organisatie om ZELF de stappen te zetten die nodig zijn om relevant en levensvatbaar te blijven.

Doe met ons mee!

Maak je bedrijf futureproof.  Begin met het nieuwe waarde creëren. De volgende stappen geven jou en de onderneming het inzicht en het plan om de onderneming relevant en levensvatbaar te houden:

1. Waar staan we nu?
Start met Revitalize Perspectief: deze nulmeting vertelt je hoe vitaal de onderneming nu is.

2. Hoe maken we de organisatie vitaal?
Met de Revitalize Leergang of Masterclass wordt het management getraind om de eigen organisatie vitaal te maken.

3. Hoe gaan we het implementeren?
Revitalize Executie helpt je met het realiseren van je ambitie.

Winkelwagen
Scroll naar boven